Preview Mode Links will not work in preview mode

Barometern KFF-podden


Feb 15, 2019

Det här är ingen sammanfattning av Kalmar FF:s träningsläger i Turkiet. Här analyserar vi vad som har hänt och lyfter fram våra favoriter från tio dagar på fotbollsplaner vid Medelhavet.