Preview Mode Links will not work in preview mode

Barometern KFF-podden


Nov 26, 2019

Inga kommentarer säger Jonas Persson när han konfronteras med uppgiften att Bartosz Grzelak blir ny tränare. Vi diskuterar vem den ny huvudkandidaten till att leda Kalmar FF egentligen är.

Vidare ett fullsmockat program med bland annat finansmannen Thomas Andersson Borstam, så bör KFF tänka när man säljer Fidan Aliti, Jonas Perssons brev till medlemmarna och så högläsning av ett brev som kom till redaktionen.

Väl mött!