Preview Mode Links will not work in preview mode

Barometern KFF-podden


Apr 14, 2020

KFF-podden är på besök på GFA och träffar sportchef Jörgen Petersson. Vem är han egentligen som leder föreningens sportsliga verksamhet och hur tänkte han när han tidigare tog sig an ett uppdrag där han knappt fick gå ett steg utan att ha beväpnade vakter med sig?

Nu i en mer avslappnad miljö berättar Jörgen Petersson hur han som lagspelare vill skapa saker tillsammans med andra och vilken strategi KFF har när de tittar på yngre spelare.

Välkomna önskar David Elm & Lasse Hansson